Bihulebetændelse

Hvad er bihulebetændelse?

Bihulerne er luftfyldte rum i kraniet med en snæver åbning ud til næsehulen. Der er fire par bihuler - nemlig kæbehuler, pandehuler, sibenscellerne samt kilebenshulerne. Sibenscellerne er nogle små hulrum som ligger ind mod øjenhulerne, mens kilebenshulerne ligger syv cm inde bag næsen. Hvis der opstår betændelse i en eller flere af disse bihuler betegnes tilstanden bihulebetændelse.

Akut bihulebetændelse defineres som varende under 12 dage. Ved varighed over 12 dage defineres den som kronisk.

 

Hvor hyppig er bihulebetændelse?

Bihulebetændelse er en meget hyppig tilstand.

Ca. 1 ud af 200 personer, som bliver forkølet, udvikler efterfølgende en akut bihulebetændelse

 

Hvorfor får man bihulebetændelse?

Bihulebetændelse forekommer oftest i efterforløbet af en forkølelse hvor slimhinderne i næsen og bihulerne hæver op, således at åbningen bliver mere snæver, og evt helt lukkes af. Herved ophober der sig slim og bakterier i bihulerne.

Personer med allergi, polypper og skæv næseskillevæg er i øget risiko for at udvikle bihulebetændelse.

 

Hvad er symptomerne på bihulebetændelse?

Kæbe- eller pandesmerter i den ene side af ansigtet er det mest almindelig symptom. Smerterne forværres oftest når hovedet bøjes forover. Ved smerter i kæberne vil disse ofte stråle ned i tænderne. I de fleste tilfælde vil man opleve tykt sekret fra det ene næsebor og eventuelt næseblødning. Halssmerter kan forekomme hvis der løber meget sekret ned i svælget. Feber er almindeligt ved akut bihulebetændelse, men sjældent ved kronisk bihulebetændelse.

 

Hvordan stilles diagnosen?

Lægen oftest diagnosen ud fra symptomerne, og yderligere undersøgelser er sjældent nødvendige. I tvivlstilfælde vil en kikkertundersøgelse af næsen eller en CT-scanning af kraniet kunne stille diagnosen.

 

Hvad er behandlingen af bihulebetændelse?

Slimhindeskrumpende medicin som fås i håndkøb, er den primære behandling. Medicinen får slimhinderne til at skrumpe således at der åbnes op til bihulerne og betændelsen kan komme ud. Værk opmærksom på at medicinen ikke må bruges i mere end 7 dage, da den kan skade slimhinden i næsen. Et par minutter efter du har anvendt medicinen, er det en god ide at skylle næse med saltvand. Dette gøres nemmest med en næseskyller 1-4 gange dagligt efter behov. En blanding af 500 ml tempereret vand fra hanen og 1 tsk. almindeligt køkkensalt anbefales.

Smertestillende håndkøbsmedicin som paracetamol og ibuprofen har oftest god effekt ved behov for smertelindring. Ved kraftigere smerter kan præparaterne kombineres. Husk dog altid at læse anvisningen på indlægssedlen inden opstart.

Højt hovedleje i sengen kan erfaringsmæssigt lindre smerterne hos nogle. 

Antibiotika bruges oftest kun hvis symptomerne har varet over 1 uge, og ovenstående behandling ikke har hjulpet.

Punktur af bihulerne kan udføres hvis symptomerne ikke er bedret trods ovenstående behandling. En sådan operation foregår i lokalbedøvelse, og udføres af en øre-næse-hals-læge. Indgrebet giver oftest hurtig lindring, og er forbundet med få risici.  

Hvis man har tendens til kronisk bihulebetændelse, vil behandlingen rette sig mod den udløsende årsag. Er allergi eller polypper årsagen, vil man oftest anbefale langvarig brug af næsespray med binyrebarkhormon. Er årsagen snævre forhold omkring bihulernes afløb vil en operation udført af en øre-næse-hals-læge oftest have god effekt.

 

Hvordan undgår jeg at få eller forværre tilstanden?

Hvis du har tendens til bihulebetændelse, er det en god ide at starte med at bruge slimhindeskrumpende medicin og saltvand skylninger, hvis du bliver forkølet. Derved nedsætter du risikoen for at forkølelsen udvikler sig til bihulebetændelse.

 

Hvordan er forløbet og prognosen?

2 ud af 3 bliver raske indenfor 7-10 dage. I sjældne tilfælde bliver tilstanden meget langvarig.

Tilbagefald ses hos 5% i løbet af 1 måned selv efter vellykket behandling.