Hyperventilation

Hvad er hyperventilation?

En tilstand hvor personen ånder både hurtigt og samtidig dybt. Når dette sker, kommer man af med for meget kuldioxid (CO2), hvilket medfører at blodets surhedsgrad ændres. Det er denne forskydning i surhedsgraden der er årsagen til symptomerne.

 

Hvor hyppig er tilstanden?

Hyperventilation er en meget almindelig tilstand, som de fleste har prøvet en eller flere gange i deres liv.

 

Hvorfor hyperventilerer man?

De fleste har prøvet at hyperventilere hvis man bliver nervøs, bange eller angst. Ved gentagne, ophobede og svære tilfælde betegner man sygdommen panikangst. 

I sjældne tilfælde kan hyperventilation skyldes fysisk sygdom som f.eks. meget forhøjet blodsukker, lungesygdom eller en blodprop i lungen.

 

Hvad er symptomerne på hyperventilation?

Fornemmelsen af åndenød.

Vejret trækkes kraftigt ind og ud.

Prikken i fingre, læben og kinder.

Følelsesløshed i mund og tunge medførende talebesvær ses senere i forløbet.

Svimmelhed.

Kramper i hænder og fingre.

I sjældne tilfælde kan hyperventilation medføre besvimelse, men oftest kun kortvarigt. Når personen besvimer, normaliseres vejrtrækningen og personen vågner herefter hurtigt op igen.

 

Hvordan stilles diagnosen?

Lægen stiller oftest diagnosen ud fra symptomerne. Ved mistanke om at tilstanden skyldes en fysisk sygdom vil man blive indlagt og få foretaget blodprøver, hjertediagram og en ultralydsundersøgelse af hjertet.

 

Hvordan behandles hyperventilation?

Behandlingen afhænger af den underliggende årsag. Hvis tilstanden skyldes angst, beroliges personen, og denne instrueres i at trækkes vejret langsomt ”helt ned i maven”. Alternativt kan man forsøge at trække vejret i en pose. På den måde udluftet CO2´en ikke så hurtigt.

Skyldes årsagen forhøjet blodsukker, astma eller en blodprop i lungen skal denne tilstand selvfølgelig behandles. Det vil i de fleste tilfælde foregå under indlæggelse.

 

Hvad skal man være opmærksom på?

Hvis man oplever hyperventilation uden at være nervøs, bange eller angst, er det vigtigt at kontakte en læge omgående, da det kan være udløst af en alvorligt fysisk sygdom.

 

Hvordan er forløbet og prognosen?

Hvis tilstanden skyldes nervøsitet eller angst er tilstanden ufarligt, men kan dog være svært invaliderende for den pågældende, hvis man oplever hyppige anfald.

Hyperventilation udløst af fysisk sygdom kan være livstruende.