Lavt blodsukker

Hvad er lavt blodsukker?

Lavt blodsukker er en tilstand, hvor blodsukkeret bliver så lavt, at det giver symptomer.

 

Hvor hyppig er lavt blodsukker?

Lavt blodsukker forekommer stort set kun hos personer med insulinkrævende sukkersyge.

Personer som har fået foretaget overvægtskirurgi i form af Gastric Bypass, udvikler af og til lavt blodsukker.

 

Hvad er årsagerne til lavt blodsukker?

Lavt blodsukker opstår hvis insulindosis er for høj i forhold til fødeindtag og fysisk aktivitet.

 

Hvad er symptomerne på lavt blodsukker?

  • Bleghed
  • Sveden
  • Rysten og uro
  • Hjertebanken
  • Sultfornemmelse
  • Koncentrationsbesvær
  • Irritabilitet
  • Træthed
  • Syns- og føleforstyrrelser 

Kramper og bevidstløshed kan ses i svære tilfælde, og i helt sjældne tilfælde kan tilstanden medføre hjerneskade og død. Svære tilfælde ses typisk hos personer med type 1 diabetes som har overdoseret insulinmængden. 

 

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles ved måling af blodsukkeret. Oftest vil blodsukkeret være under 3 mmol/l. Målingen foretages nemt med et blodsukkerapparat via et prik i en finger eller øreflip. Bloddråben påføres en teststrimmel, som føres ind i blodsukkerapparatet, og efter få sekunder kan blodsukkerværdien aflæses. 

 

Hvad er behandlingen af lavt blodsukker?

Indtag af hurtigt optagelig sukker fx druesukker, frugtjuice eller sodavand er den primære behandling.

Efterfølgende bør man spise en skive rugbrød eller anden mad, for at hindre at blodsukkeret falder igen. Hvis ikke det er muligt for personen at indtag hurtigt virkende sukker bør en glukagon-pen anvendes.

I svære tilfælde med nedsat bevidsthed gives sukker direkte i blodet.

 

Hvordan undgår jeg at få lavt blodsukker?

Hvis man har tendens til at få lavt blodsukker, kan det være nødvendigt med hyppige små måltider, og blodsukkermålinger for at undgå at få lavt blodsukker. 

 

Hvordan er forløbet og prognosen?

Prognosen er oftest god, hvis behandlingen iværksættes hurtigt. Symptomerne vil i så fald forsvinde i løbet af få minutter. I svære tilfælde med nedsat bevidsthed hvor behandlingen bliver iværksat for sent, er der stor risiko for varig hjerneskade, eller i værste fald dødsfald.