Sinus caroticus syndrom

Hvad er sinus caroticus syndrom?

Nær de to store pulsårer på halsen sidder små trykfølere (sinus caroticus), som er med til at regulere puls og blodtryk.

Ved sinus caroticus syndrom bliver disse trykfølere, af ukendte årsager, mere følsomme end normalt, og sender fejlagtigt signaler til hjertet om at slå langsomt, og/eller at blodtrykket skal sænkes.

 

Hvor hyppig er sinus caroticus syndrom?

Sygdommen er sjælden før 50 års alderen, og hyppigheden stiger gradvist med alderen.

Mænd rammes lidt hyppigere end kvinder

Sinus caroticus syndrom kan påvises hos op mod 45% af ældre der har være besvimet, faldet eller plages af svimmelhed.

 

Hvad er årsagerne til sinus caroticus syndrom?

Det vides ikke med sikkerhed hvorfor nogle udvikler sinus caroticus syndrom, men åreforkalkning menes at være en medvirkende årsag. Overvægt, rygning, sukkersyge og forhøjet blodtryk disponerer således.

 

Hvad er symptomerne på sinus caroticus syndrom?

Kortvarig svimmelhed og/eller besvimelse udløst af kraftig hoveddrejning eller tryk/slag mod halsen er de mest almindelige symptomer ved sinus caroticus syndrom.

Symptomerne opstår således typisk i forbindelse med fx barbering, brug af skjorte med stram halskrave, eller hvis slipset er bundet stramt.

Oftest optræder symptomer uden forvarsel, men enkelte oplever forinden kvalme, svedtendens, ørhed, synsforstyrrelser, hovedpine, hjertebanken og/eller bleghed. 

 

Hvordan stilles diagnosen?

Lægen stiller diagnosen ved at massere dig på halsen i 5-10 sekunder. Bliver du utilpas, svimmel eller besvimer samtidig med at blodtrykket eller hjerterytmen falder er diagnosen stillet.

Undersøgelsen vil oftest foregå på sygehuset, da den kræver kontinuerlig overvågning af hjerterytmen.

Blodprøver, hjertekardiogram (EKG), ultralydsundersøgelse af hjertet og evt MR scanning af hovedet kan være nødvendigt for at udelukket andre årsager til symptomerne.

 

Hvordan behandles sinus caroticus syndrom?

Undgå udløsende situationer. Da der ikke findes noget kur mod sinus caroticus syndrom, er den primære behandling af undgå situationer som udløser symptomerne. 

Medicin sanering. Hvis man tager medicin som har en udviddende effekt på blodkarrene (fx. nogle typer medicin mod forhøjet blodtryk), kan symptomerne i nogle tilfælde bedres hvis man stopper med medicinen. Tal dog altid med din læge først.

Støttestrømper kan også forsøges, men anvendes primært ved hyppige anfald, da strømperne skal bruges hver dag. 

Pacemaker. I meget svære tilfælde kan det være nødvendigt at indoperere en pacemaker, hvis hjerterytmen bliver meget lav i længere tid eller man oplever hyppige tilfælde.

 

Hvordan undgår jeg at få sinus caroticus syndrom?

Der findes ingen tiltag der med sikkerhed kan medføre at man ikke får sinus caroticus syndrom, men sund livsstil nedsætter graden af åreforkalkning og dermed også risikoen for at få sygdommen.

 

Hvordan er forløbet og prognosen?

Personer med sinus caroticus syndrom lever lige så længe som alle andre

60% oplever i løbet af 4 år et nyt tilfælde.